ID #1248

Faxen ontvangen - Fax2Email configureren en gebruiken

Kies Fax op het extranet en klik op "Fax2Email toevoegen":

Op het volgende scherm:


Kies het telefoonnummer waarop u faxen wenst te ontvangen.
Geef het e-mailadres in waarop u faxen wenst te ontvangen.
Klik op Opslaan en u bent klaar om faxen te ontvangen.

Wanneer u een fax ontvangen op het door u opgegeven nummer, zal u de volgende e-mail ontvangen op het door u opgegeven e-mailadres:

 

 

Belangrijk:  Indien u geen e-mails ontvangt, dient u uw spamfilter te controleren.

U kunt deze vraag niet becommentariëren