ID #1246

Faxen verzenden - Email2Fax gebruiken

Om faxen te verzenden moet u een e-mail sturen naar onze faxdienst als volgt:

 

AAN:  fax@voiptigerfax.com

ONDERWERP:  [uw pincode*];[nummer van de bestemmingsfax**]

Het document dat u wil faxen moet als bijlage toegevoegd zijn als PDF, TIFF of GIF.

* [uw pincode] is de pincode die u aanmaakt op het extranet

** nummer van de bestemming moet altijd in het internationale formaat zijn van 00xxxxxxxxxxx

Voorbeeld:

Op het extranet heeft u uw pincode ingesteld als ouhgdoe76gyde en u wenst een document te faxen naar 003222904599, dan moet u het volgende in uw e-mail zetten:


 

Nadat u deze e-mail naar onze faxdienst heeft verzonden, zal u na enkele seconden bevestigingse-mails beginnen ontvangen.

Belangrijk:  Indien u geen e-mails ontvangt, dient u uw spamfilter te controleren.

Meest voorkomende e-mails die u zal ontvangen van fax@voiptigerfax.com:

VoipTiger Fax confirmation: sending to 003222904599
Betekent dat uw faxaanvraag aanvaard is en begint te verzenden.

VoipTiger Fax confirmation: sending to 003222904599 completed
Betekent dat uw fax succesvol is verzonden.

 

VoipTiger Fax confirmation: sending to 003222904500 requeued
Betekent dat de fax-poging mislukt is en dat er automatisch opnieuw wordt geprobeerd te verzenden na 5 minuten. Mogelijk is de bestemmingsfax bezet.

 

VoipTiger Fax confirmation: sending to 003222904500 failed
Betekent dat na 3 pogingen de fax niet kon worden verzonden.

U vindt meer details in de ontvangen e-mail over de oorzaak en hoe het eventueel verholpen kan worden.
U kunt deze vraag niet becommentariëren