ID #1123

Een route toevoegen/verwijderen

 

Op MyVoipTiger kiest u Telefooncentrale uit het menu bovenaan en vervolgens Routes. U komt op een overzichtspagina terecht waar u uw reeds bestaande routes kan bekijken. Indien dit de eerste keer is dat u aanmeldt op MyVoipTiger zal er nog geen route in het overzicht staan.
U kan een nieuwe route toevoegen door op de betreffende knop te klikken. Op het volgende scherm kent u een naam toe aan de route, stelt u de verschillende stappen in voor die route en koppelt u indien gewenst een of meerdere telefoonnummers aan de route. Wat betreft de stappen van de route, heeft u telkens vijf acties waar u per stap uit kan kiezen:
- SIP: U kiest deze optie en selecteert vervolgens de SIP account waarnaar de oproep moet doorgeschakeld worden. U geeft ook aan na hoeveel seconden er moet doorgeschakeld worden naar de SIP account. Klik ten slotte op bewaren of op het plus-teken om nog een extra stap aan de route toe te voegen. Indien u de optie SIP selecteert, zullen eventuele doorschakelingen en voicemailinstellingen die u voor die SIP account had geconfigureerd onder SIP Account(s) niet uitgevoerd worden onder de route. Indien men intern de SIP account belt buiten de route om (m.a.w. rechtstreeks op SIP account) zijn deze SIP account-instellingen wel nog altijd van toepassing.
- Geluidsbestand: U kiest deze optie en selecteert vervolgens het geluidsbestand dat afgespeeld moet worden. Klik ten slotte op bewaren of op het plus-teken om nog een extra stap aan de route toe te voegen. Voor meer informatie omtrent hoe een geluidsbestand toe te voegen op MyVoipTiger zie Een geluidsbestand toevoegen/verwijderen.
- Wachtrij: U kiest deze optie en selecteert vervolgens de wachtrij waarnaar de oproep moet doorgeschakeld worden. U geeft ook aan na hoeveel seconden er moet doorgeschakeld worden naar de wachtrij. Klik ten slotte op bewaren of op het plus-teken om nog een extra stap aan de route toe te voegen. Voor meer informatie omtrent hoe een wachtrij toe te voegen op MyVoipTiger zie Een wachtrij toevoegen/verwijderen.
- IVR: U kiest deze optie en selecteert vervolgens de IVR waarnaar de oproep moet doorgeschakeld worden. Klik ten slotte op bewaren of het plus-teken om nog een extra stap aan de route toe te voegen. Indien u deze optie selecteert, zullen eventuele volgende stappen in de route niet meer uitgevoerd worden. Voor meer informatie omtrent hoe een IVR toe te voegen op MyVoipTiger zie Een IVR toevoegen/verwijderen.
- Voicemail: U kiest deze optie en selecteert vervolgens de voicemail voor een bepaalde SIP account waarnaar de oproep moet doorgeschakeld worden. U geeft ook aan na hoeveel seconden er moet doorgeschakeld worden naar de voicemail voor die SIP account. Klik ten slotte op bewaren of op het plus-teken om nog een extra stap aan de route toe te voegen. Indien u deze optie selecteert, zullen:
- volgende stappen in de route niet meer uitgevoerd worden;
- eventuele voicemailinstellingen die u voor die SIP account had geconfigureerd onder SIP Account(s) niet uitgevoerd worden onder de route. Indien men intern de SIP account belt buiten de route om (m.a.w. rechtstreeks op SIP account) zijn de voicemailinstellingen voor deze SIP account-instellingen wel nog altijd van toepassing.
- Doorschakelen: U kiest deze optie en geeft vervolgens een extern (niet-VoipTiger) nummer in waarnaar de oproep moet doorgeschakeld worden. U geeft ook aan na hoeveel seconden er moet doorgeschakeld worden naar dit externe nummer. Klik ten slotte op bewaren of op het plus-teken om nog een extra stap aan de route toe te voegen.
Om een bestaande route te verwijderen, gaat u op de overzichtspagina naar de lijn voor die betreffende route en klikt u achteraan op het icoontje van de vuilnisbak. Zodra u heeft bevestigd dat u de route wil verwijderen, keert u automatisch terug naar het overzicht van uw routes waar de betreffende route niet meer zal getoond worden.

- URI: met deze optie kan U de oproepen op een inbelnummer rechtstreeks naar een externe PBX sturen.

Hiervoor vult u in het FORWARDING veld de URI in van de externe PBX.

Voorbeelden:  
12345@uwserver.com:5060

58752@123.123.123.123:5060

 

 

U kunt deze vraag niet becommentariëren