ID #1125

Een wachtrij toevoegen/verwijderen

 

Op MyVoipTiger kiest u Telefooncentrale uit het menu bovenaan en vervolgens Wachtrijen. U komt op een overzichtspagina van uw bestaande wachtrijen terecht. Indien dit de eerste keer is dat u aanmeldt op MyVoipTiger zal er nog geen wachtrij in het overzicht staan.
U kan een nieuwe wachtrij toevoegen door op de betreffende knop te klikken.
Op het volgende scherm kent u een naam toe aan de wachtrij, selecteert u de leden van de wachtrij, stelt u de belstrategie in voor die wachtrij en kan u ervoor kiezen om elke door u te bepalen aantal seconden een boodschap af te spelen voor de wachtenden in de wachtrij, beschikbaarheid en beltoon.

De belstrategie bepaalt bij welk lid van de groep de oproep zal terechtkomen. Hier heeft u vijf opties:
- Bel alle leden tegelijk;
- Bel de leden willekeurig;
- Bel lid dat minst recent antwoordde;
- Bel lid met minste oproepen;
- Bel de leden beurtelings.
De beschikbaarheid bepaald wanneer de beller al dan niet in de wachtrij mag terecht komen:
- Altijd wachtrij starten: de beller komt altijd in de wachrij terecht,  ongeacht of er leden van de wachtrij aangemeld en actief zijn.
- Enkel wachtrij starten wanneer minstens 1 lid acief is:  wanneer geen van de leden aangemeld en actief is komt de beller niet in de wachtij terecht.
Beltoon of wachtrij muziek bepaald wat de beller te horen krijgt wanneer hij wachtende is:
- Beltoon:  een normale beltoon
- Wachtrij muziek:  muziek
Ten slotte klikt u op Bewaren. U keert vervolgens automatisch terug naar de overzichtspagina voor uw wachtrijen waar de nieuwe wachtrij reeds zal getoond worden.
Om een bestaande wachtrij te verwijderen, gaat u op de overzichtspagina naar de lijn voor die betreffende wachtrij en klikt u achteraan op het icoontje van de vuilnisbak. Zodra u heeft bevestigd dat u de wachtrij wil verwijderen, keert u automatisch terug naar het overzicht van uw wachtrijen waar de betreffende wachtrij niet meer zal getoond worden.

 

U kunt deze vraag niet becommentariëren